Useldange, la digitalisation au service du vivre ensemble

Print Friendly, PDF & Email

Des articles de la même catégorie

Assermentation Bob Waltzing

Assermentation Bob Waltzing

Assermentation Bob Waltzing De Bob Waltzing huet, a Presenz vum Buergermeeschter Pollo Bodem, de Schäffen Pierre Da Silva a Christian Frank an dem Gemengesekretär Pit Lang säin Eed als Gemengebeamten ofgeluecht. De Buergermeeschter Pollo Bodem huet dem Bob Waltzing...

lire plus
Budget 2021 an eiser Gemeng eestëmmig ugeholl

Budget 2021 an eiser Gemeng eestëmmig ugeholl

Budget 2021 vun eiser Gemeng eestëmmig vum Conseil a senger Sitzung vum 18. Dezember ugeholl! Ee Budget, deen keen neien Emprunt, also och keng weider Schold am Joer 2021 an Investitiounen an Héicht vun ëmmerhin 10,5 Milliounen € am extraordinären Budget virgesäit!...

lire plus
Commemoratiounsdag 2020

Commemoratiounsdag 2020

Commemoratiounsdag 2020 an der Gemeng Useldeng De nationale Gedenkdag, organiséiert vun der Gemengeverwaltung zesumme mam Comité du Souvenir - Enrôlés de Force, deen un déi schrecklech Joren fir d'Lëtzebuerger Vollek vun 1940 bis 1945 soll erënneren, gouf dëst Joer um...

lire plus