Budget 2021 vun eiser Gemeng eestëmmig vum Conseil a senger Sitzung vum 18. Dezember ugeholl! Ee Budget, deen keen neien Emprunt, also och keng weider Schold am Joer 2021 an Investitiounen an Héicht vun ëmmerhin 10,5 Milliounen € am extraordinären Budget virgesäit!...

lire plus