Soirée Pacte Logement

Soirée Pacte Logement

Programme :

18h45 Accueil du public et des invités

19h00 Introduction de Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Useldange

19h10 Présentation du Programme d’action local logement (PAL) par Mme. Uta Truffner, conseiller logement

19h40 Présentation des projets en cours du Fonds du Logement par Diane DUPONT, présidente du Conseil d’Administration

19h50 Présentation de la Stratégie Logement et du Rôle des communes par Monsieur le Ministre du Logement Henri Kox

20h20 Échange de questions et réponses – Participation du public

20h50 Fin – La soirée sera clôturée par un vin d’honneur offert par la Commune de Useldange

Mëttelalterfest 2022

Mëttelalterfest 2022

  1. Editioun vum Useldenger Mëttelalterfest

No zwee laange Joer Paus war et den 11. an 12. Juni 2022 endlech nees esou wäit. D’Useldenger Härenekipp konnt déi 15. Editioun vum Mëttelalterfest organiséieren.

D’Mëttelalterfest ass mëttlerweil am ganze Land an an der Groussregioun bekannt, sou dass een och dëst Joer nees immens vill Visiteure konnt begréissen.

Bei herrlechem Wieder kruten des, op béiden Deeg e gutt gefëllte Programm gebueden. Am Schied vun der Buerg hunn Gaukler, Sänger, Dänzer, Marionettespiller,  fir Stëmmung gesuergt, sou dass Grouss a Kleng op hier Käschte komm sinn.

Et ass och keen hongrech Heem gaange well nierwent dem traditionelle Gegrills gouf et och dëst Joer nees eng ganz Réi mëttelalterleche Kascht wéi Schwéngshax, Ritterfladen, a Fierkel um Spieß.

Mir freeën eis elo schon op dat nächst Joer!